is-sagligi-ve-guvenligi

İlgili belgeye ulaşmak için lütfen başlıklardaki bağlantıları tıklayın.
   
  1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi


2. Talimatlar / Prosedürler

3. Acil Durum Yönetimi


4. Atık Yönetimi

  1. 160506 Laboratuvar Atıkları
  2. 150202 Kontamine Atıklar
  3. 150110 Kontamine Ambalaj Atıkları
  4. 200121 Fluoresan Lamba Atıkları


5. Fakülte Kat Planları


6. Tatbikatlar / Raporlar


7. Diğer Talimatlar / Prosedürler

 


8. Broşürler


9. Gerekli Belgeler