yer2010-01
yer2010-02

yer2010

YER'2010 SUNUŞ

Yerkürenin içini araştırma ve öğrenme, onun doğal kaynaklarını üretip işletme, madenlerin belli işlemler sonucu endüstrinin istediği hammaddeye dönüştürme çalışmaları konusunda Fakültemizde, Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği ve Cevher Hazırlama Mühendisliği programları faaliyet göstermektedir. Amaçlanan Sempozyum ile bu mühendislik programlarında gerçekleştirilen Öğrenci Bitirme Tasarım Projelerinin konu alanındaki mühendislik mesleğinin yapıldığı Endüstri sektörü temsilcilerinin değerlendirilmelerine sunulması amaçlanmaktadır. Sektörün temel gereksinimlerinin ve öncelik taşıyan güncel araştırmaların neler olduğunun ölçülmesi de Sempozyum sergisindeki etkinlik ile sağlanmış olacaktır.  Meslek eğitiminde sürekli gelişme ve yenilenmenin gerçekleştirilmesi ulusal ve uluslararası akreditasyon sürecinin önemli bir bileşenini oluşturur. Yeraltı doğal kaynakların aranması, işletilmesi ve endüstriye hazırlanması gibi geniş bir yelpazeye yayılmış çalışmaların temelini Tasarım Projeleri oluşturmaktadır. Gelişen teknoloji ve yerbilimleri alanındaki yeniliklerin ürünü olması beklenen tasarım projelerindeki içeriğin ve çalışmanın, bu programlardaki mühendislik eğitiminin ulaştığı düzeyi işaret edebilecektir.  Geçen yıl 2 Haziran 2009 da gerçekleştirilen "Yer Bilimleri Mühendislik Eğitimi Sempozyumu" etkinliğinde Endüstriden ve, değişik Üniversitelerden toplam 10 konuşmacı, Maden, Jeoloji, Jeofizik, Petrol ve Cevher Hazırlama Mühendisliği alanlarında bildiriler sunmuşlardır. Mühendislik eğitimi kalitesinin arttırılması için yapılması gerekenler katılımcıların katkılarıyla tartışılmıştır. İTÜ de sürdürülen ABET Akreditasyon çalışmaları, Bologna süreci, programların sürekli değerlendirilmeleri, paydaşların görüşlerinin ve hayat boyu öğrenimin önemi, ölçme ve değerlendirmenin önemi üzerinde durulmuştur. Üniversitelerin bilgi üreten kurumlar olması gerektiği, Üniversite-Endüstri ilişkilerinin ve stajların önemi vurgulanmıştır. Bilgisayar Laboratuarları kullanımının daha da arttırılması, Bitirme Tasarım Projelerinin yakın disiplinlerdeki çift danışmanlar tarafından yürütülmesi ve bu konuda takım çalışmasına önem verilmesinin altı çizilmiştir. Mühendislerin işe alınmalarında aranan  uluslar arası kriterler vurgulanarak, bunların ABET kriterleri ile (takım çalışmasına yatkınlık, kendini ifade edebilme, hayat boyu öğrenim gibi) örtüştüğü görülmüştür. Aynı zamanda Fakültemizin Kuruluşunun 57.Yılını kutlama adına Yapılacak Sempozyum ile yerbilimleri mühendislik alanındaki projelerin Kamu kuruluşlarındaki gelişmeleri ve bunların tasarım projelerine yansımaları konu edilerek tartışma ortamı yaratılmış olacaktır. Deneyimlerin ve görüşlerin paylaşılmasında işlev görmesi ümit edilen bu toplantı ile Üniversite ve sektör temsilcilerinin biraraya gelerek işbirliklerini geliştirmelerinde katkılar sağlanacaktır.

yer2010-03

YER'2010 Programı

YER'2010 Öğrenci Projeleri Sergisinde Yeralan ve sunulan Projeler (A0 Posterler) 8 Haziran 2010

yer2010

Kuyu Testleri analizinde farklı dekonvolüsyon yöntemlerinin araştırılması
(Mehmet Ali Torçuk - Petrol&DGaz)
Olasılıklı petrol ve doğal gaz hacimsel rezerv hesapları ve saha rezervlerinin olasılıklı eklenmesi
(Caner Karacaer - Petrol&DGaz)
Sondaj hidroliğinin HAD ile çözümü
(Yasin Demiralp - Petrol&DGaz)
Mikroçimentonun dayanım ve geçirgenlik özellikleri ve ek katkılarla geliştirilmesi
(Meral Enül, Özge Kılıç -Petrol&DGaz)
RUBIS simülatörü ile doğal gazın depolanmasına yönelik uygulamalar
(Çağlar Kömürcü - Petrol&DGaz)
Ortalama reservuar basınç hesabı yöntemleri
(Celil İmren - Petrol&DGaz)
Amasra B bölgesi kömür damarlarının mekanize kazısında kullanılacak kesici yükleyicilerin seçim ve tasarımları için yapılan ön kesilebilirlik çalışmaları
(İdil Temizyürek - Maden Müh.)
Koç Hafriyat ve Madencilik Ltd. Şti. Ömerli Kırmataş Ocağı İşletmesi Delme-Patlatma İşlerinin Etüdü
(Eda Çıdamal - Maden Müh.)
Çayeli Bakır İşletmeleri Yeraltı Galerilerinde Püskürtme Beton ve Çelik Hasırdan Yapılan Beton Kuşak Uygulamalarının Etüdü
(Ali Erol – Maden Müh.)
Mikro Deval ve Los Angeles cihazlarının aşındırıcılığının karşılaştırılması
(Yiğit Yavuz – Maden Müh.)
Çayeli Bakır İşletmeleri Yer altı Galerilerinde Püskürtme Beton Uygulamaları ve Verimlilik Analizi
(Emin Yalçın – Maden Müh.)
Eti Bakır A.Ş / Küre (Cengiz Holding) Maraş (775) Hazırlık Galerilerinde Tahkimat Sistemlerinin İncelenmesi
(Kadir Yüre – Maden Müh.)
III .Kısım Ayazağa-Çayırbaşı Tünel Projesinin Tanıtımı Ve Kullanılan Tünel Açma Makinesinin (TBM) Performansının İncelenmesi
(Hasan Aslan – Maden Müh.)
Avrupa Yakası 3. Kısım Atıksu Tünel İnşaatı Kapsamında Ayazağa–Çayırbaşı Tüneli’nde Kullanılan TBM’in Kazı Parametreleri
(Tuğçe Acar – Maden Müh.)
Gülbahçe Körfezi (Karaburun Yarımadası) Jeotermal Potansiyelinin Tek Kanallı Sismik Yansıma Verileri ile İncelenmesi.
(Selin Temel – Jeofizik Müh.) 
Türkiye'de Günümüze Kadar Yapılan Tüm Paleomanyetik Çalışmalara Ait Kutup Pozisyonlarının Hesaplanması. 
(Ezgi Emir – Jeofizik Müh.) 
Belirli Geometrik Şekle Sahip Kütlelerin Çekim Etkilerinin Modellenmesi.
Modeling gravitational effects of specific geometric shapes.  
(Erkan D. Özsoy – Jeofizik) 
Marmara  Denizinde  Yer Alan  Depremin  (19 Aralık  2006; M 4.8), ISOLA Yazılım Paketi ile Ters Çözümü.
(İlteriş Özden – Jeofizik Müh.)
Marmara Denizi Tekirdag Havzası'nda Toplanan Çok Kanallı Sismik Yansıma ve Chirp Profillerinin İşlenmesi ve Yorumlanması.
(Gülce G. Dinç – Jeofizik Müh.) 
Marmara Denizi Çınarcık Havzası'nda Toplanan Çok Kanallı Sismik Yansıma ve Chirp Profillerinin İşlenmesi ve Yorumlanması.
(Gamze Ayar – Jeofizik Müh.) 
Periyodik Tabakalı Ortamda Ölçeğe Bağlı Sismik Hız.
(Utku Harmankaya – Jeofizik Müh.)
Balıkesir, Balya– Bengiler Sahası Kömürlerinin Teknolojik Etüdü
(Hasan Gökhan Sağlam – Cevher Hazırlama Müh.)
Krom Şlamlarının Falcon Ayırıcısı ile Zenginleştirilmesi
(Muzaffer Şirin – Cevher Hazırlama Müh.)
Cam Kumunun Yüzey Aktif  Maddeler Kullanarak Susuzlaştırılması
(Gülay Taşkıran – Cevher Hazırlama Müh.)
Avcıkoru ve güneyi’nin (Ömerli doğusu) jeolojisi                     
(Seyed Ata Barghi Keyvan – Jeoloji Müh.)   
Saman dağı ve Koyunoğlu köyü (Hatay-Samandağ) civarının jeolojisi
(Aras Tüysüz – Jeoloji Müh.) 
Değirmencik – Soğucak arasının (Ferizli- Adapazarı) jeolojisi
(Sema Acar – Jeoloji Müh.)   
Paşayiğit –Küçük Doğanca arası Hisarlıdağ volkaniklerinin incelenmesi
(Meral Erdoğan – Jeoloji Müh.)                                 
İstanbul Haramidere havzası hidrojeolojik incelenmesi
(Başak Ülker – Jeoloji Müh.)