tarihce
İTÜ Maden Fakültesi / Maçka

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi 1 Mart 1953 yılında öğretime başlamıştır. Almanya'da eğitim görmüş Türk ve Alman öğretim üyelerinin kurucu olarak görev aldığı İTÜ Maden Fakültesi'nde Aachen, Clausthal, Freibergmadencilik okulları benzeri maden arama, işletme, cevher hazırlama ve metalürji alanları yer almıştır.

Türkiye'nin ilk Maden Yüksek Mühendisi İbrahim Ethem Paşa'dır. Ecole des Mines de Paris'den mezun olan, nazır ve sadrazam olarak değişik devlet görevlerinde bulunan ilk meslektaşımız 1872'de ''Orman ve Maadin Mektebi'' 'ni kurmuş, ancak bu okul kısa bir süre sonra kapanmıştır. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde 1924'te Zonguldak'ta ''Yüksek Maden ve Sanayi Mektebi'' açılmış, ancak yine kısa bir süre sonra kapanmıştır.

1935'te Maden Tetkik ve Arama (MTA) Enstitüsü, kuruluşundan hemen sonra yurt dışına öğrenciler göndermiş, bu öğrenciler 1940'lardan sonra yurda dönerek pek çok madencilik kuruluşunun yönetiminde görev almışlar; öğretim kurumlarında hocalık yapmışlardır. MTA tarafından Zonguldak'taki eski ''Yüksek Maden ve Sanayi Mektebi'' meslek okulu olarak çalıştırılmış, 1951 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilerek ''Zonguldak Maden Teknik Okulu'' haline getirilmiştir. Bu okul 1962'de öğrencileri ile birlikte İTÜ Maçka Teknik Okulu'na bağlanmıştır. Akademik anlamda ilk Maden Mühendisliği eğitimi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ''Maden Fakültesi'' 'nin kuruluşu ile başlamıştır.

Mart 1953'te öğrenime başlayan Maden Fakültesi'nin o yıl sonundaki öğretim kadrosu aşağıdaki 11 öğretim üyesinden oluşmaktaydı: Prof. Malik Sayar, Ord. Prof. Hulki Eren, Ord. Prof. Salih Murat Uzdilek, Prof. İhsan Ketin, Prof. İlhami Cıvaoğlu, Prof. Nusret Kürkçüoğlu, Doç. Dr. Kemal Erguvanlı, Doç. Remziye Hisar, Doç. Celal Erkman, Doç. Mehmet Öğder, Doç. Saime Ergener.

Maden Fakültesi'nin kurulduğu 1953'ten 1960’a kadar bölümlere ayrılmadan Maden Mühendisliği eğitimi yapılarak mezunlara ''Yüksek Maden Mühendisi'' unvanı verilmiştir. 1961’den sonra, Metalürji, Petrol ve Jeoloji Mühendisliği Bölümlerine öğrenci kabulüne başlanmış, 1963’te Cevher Hazırlama ve Metalürji laboratuvarları kurulmuştur. 1972 yılına kadar tüm bölümler beş yıllık eğitimle Yüksek Mühendis yetiştirmişlerdir. 1974 yılında Jeofizik Mühendisliği Bölümü ve 2008 yılında Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü kurulmuştur.

Bugün Maden Fakültesi, Maden, Jeoloji, Petrol ve Doğalgaz, Jeofizik ve Cevher Hazırlama Mühendisliği olmak üzere 5 bölüme sahip ülkemizde ilk olma özelliğini sürdüren tek fakültedir. Kuruluşundan bugüne Maden Fakültesi’nden mezun Maden Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Petrol ve Doğalgaz Mühendisleri ile Jeofizik Mühendisleri Türkiye’nin her yerinde maden, doğalgaz, petrol ve jeotermal aramalarında ve işletme sahalarında, tünel, köprü, baraj, santral şantiyelerinde mühendis ya da danışman olarak görev yapmaktadırlar. Akademide kalmak isteyen mezunlarımız ise ülkemizin ve dünyanın çeşitli üniversitelerinde çalışmaktadırlar. 

 

MADEN FAKÜLTESİ DEKANLARI
02.04.1953-28.03.1955 Ord.Prof. Malik SAYAR
29.03.1955-06.08.1956 Ord.Prof. İlhami CİVAOĞLU
07.08.1956-08.08.1958 Ord.Prof. Salih Murat UZDİLEK
09.08.1958-08.08.1960 Prof.Dr. Nusret KÜRKÇÜOĞLU
09.08.1960-03.11.1962 Prof.Dr. Ekrem GÖKSU
04.11.1962-03.11.1964 Prof.Dr. Galib SAĞIROĞLU
04.11.1964-26.01.1966 Prof.Dr. Kazım ERGİN
27.01.1966-03.11.1966 Prof.Dr. Nusret KÜRKÇÜOĞLU
04.11.1966-26.04.1967 Prof.Dr. İhsan KETİN
27.04.1967-03.11.1968 Prof.Dr. Kemal ERGUVANLI
04.11.1968-03.11.1970 Prof.Dr. Veli AYTEKİN
04.11.1970-31.05.1971 Prof.Dr. Ali SÜMER
01.06.1971-06.06.1973 Prof.Dr. İhsan KETİN
07.06.1973-03.11.1974 Prof.Dr. Ekrem GÖKSU
04.11.1974-05.06.1975 Prof.Dr. Nezihi CANITEZ
06.06.1975-27.07.1977 Prof.Dr. Veli AYTEKİN
28.07.1977-02.11.1980 Prof.Dr. Senai SALTOĞLU
03.11.1980-31.07.1982 Prof.Dr. Aytin GÖKTEKİN
01.09.1982-10.10.1991 Prof.Dr. Erdoğan YÜZER
11.10.1991-11.10.1997 Prof.Dr. Şinasi ESKİKAYA
15.12.1997-15.08.2000 Prof.Dr. Naci GÖRÜR
02.11.2000-15.02.2002 Prof.Dr. Yücel YILMAZ
08.03.2002-20.08.2008 Prof.Dr. Mahir VARDAR
06.11.2008-23.08.2012 Prof.Dr. H. İlyas ÇAĞLAR
15.11.2012-20.07.2016 Prof.Dr. Fatma ARSLAN
29.07.2016-11.01.2022 Prof.Dr. Cengiz KUZU
11.01.2022- Prof.Dr. Mustafa KUMRAL