itu-maden-fakultesi

STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU

Prof. Dr. Mustafa KUMRAL
Prof. Dr. Hanifi ÇOPUR
Prof. Dr. Emin  ÇİFTÇİ
Prof. Dr. Ö. İnanç TÜREYEN
Prof. Dr. Emin DEMİRBAĞ
Prof. Dr. Feridun BOYLU
Fak. Sek. Nurcan SARPEN

AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE YÜKSELTME KOMİSYONU

Prof. Dr. Neslihan OCAKOĞLU GÖKAŞAN   
Prof. Dr. R. Fahri ESENLİ
Prof. Dr. Cemal BALCI
Prof. Dr. Ö. İnanç TÜREYEN
Prof. Dr. Alim GÜL 

EĞİTİM – ÖĞRETİM KOMİSYONU

Doç. Dr. Hakan TUNÇDEMİR (Koordinatör)
Dr. Öğr. Üyesi K. Tahsin PEREK
Doç. Dr. Türker HÜDAVERDİ
Doç. Dr. Yılmaz MAHMUTOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi İhsan Burak KULGA
Doç. Dr. Doğa DÜŞÜNÜR DOĞAN

İNTİBAK KOMİSYONU

Doç. Dr. Hakan TUNÇDEMİR (Koordinatör)
Doç. Dr. Birgül BENLİ
Prof. Dr. Ş. Can GENÇ
Doç. Dr. Cüneyt Atilla ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Metin MIHÇAKAN
Doç. Dr. Seda YOLSAL ÇEVİKBİLEN

YANDAL-ÇAP DANIŞMANLIĞI

Doç. Dr. Hakan TUNÇDEMİR  (Koordinatör)
Doç. Dr. Türker HÜDAVERDİ
Dr. Öğr. Üyesi Demet KIRAN YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Şenol YAMANLAR
Prof. Dr. Neslihan OCAKOĞLU GÖKAŞAN
Dr. Öğr. Üyesi K. Tahsin PEREK 

ERASMUS-AKTS KOMİSYONU

Doç. Dr. Hakan TUNÇDEMİR (Koordinatör)
Dr. Öğr. Üyesi Caner İMREN
Doç. Dr. C. Atilla ÖZTÜRK
Prof. Dr. Nurgül ÇELİK BALCI
Doç. Dr. Gürşat ALTUN
Doç. Dr. Birgül BENLİ  

STAJ KOMİSYONU

Doç. Dr. Hakan TUNÇDEMİR (Koordinatör)
Prof. Dr. M. Olgaç KANGAL
Doç. Dr. Abdullah FİŞNE
Arş. Gör. Kürşat HASÖZDEMİR
Doç. Dr. Gonca ÖRGÜLÜ
Doç. Dr. Şenel ÖZDAMAR (D. YILDIRIM – A. ÜNAL)
Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray PALABIYIK 

ÖĞRENCİ BURS KOMİSYONU

Doç. Dr. Şenel ÖZDAMAR  (Koordinatör)
Prof. Dr. Zekiye KARACIK – Prof. Dr. Emin ÇİFTÇİ
Doç. Dr. Fırat BURAT
Doç. Dr. Ömür ACAROĞLU ERGÜN
Doç. Dr. Doğa DÜŞÜNÜR DOĞAN
Doç. Dr. Murat ÇINAR


LOJMAN KOMİSYONU

Doç. Dr. Şenel ÖZDAMR (Koordinatör)
Prof. Dr. Selamet ERÇELEBİ
Dr. Arş. Gör. Ufuk TARI
Dr. Öğr. Üyesi İ. Metin MIHÇAKAN
Doç. Dr. Turgay İŞSEVEN
Prof. Dr. M. Olgaç KANGAL

FAKÜLTE TANITIM KOMİSYONU

Doç. Dr. Şenel ÖZDAMAR (Koordinatör)
Prof. Dr. Emin ÇİFTÇİ
Prof. Dr. Ekrem YÜCE
Doç. Dr. Fırat BURAT
Doç. Dr. Ömür ACAROĞLU ERGÜN
Doç. Dr. Murat ÇINAR
Dr. Öğr. Üyesi Caner İMREN

MUSTAFA İNAN KÜTÜPHANESİ TEMSİLCİSİ

Prof. Dr. Cemal BALCI
Doç. Dr. Birgül BENLİ

HARİTA GÖREVLİLERİ
Doç.Dr. Şenel ÖZDAMARMÜZELER KOMİSYONU

Prof. Dr. Fahri ESENLİ
Arş. Gör. Müge YAZICI
Arş. Gör. Nurettin YAKUPOĞLU
Doç. Dr. Abdullah FİŞNE
Doç. Dr. Seda YOLSAL ÇEVİKBİLEN
Dr. Müh. Vildan ESENLİ
Müh. Bala EKİNCİ ŞANS

AFET ve ACİL DURUM KOMİSYONU

Doç. Dr. Şenel ÖZDAMAR (Koordinatör)
Prof. Dr. Nilgün OKAY
Doç. Dr. Türker HÜDAVERDİ
Prof. Dr. Hülya KURT
Dr. Öğr. Üyesi Metin MIHÇAKAN
Doç. Dr. Fırat BURAT
Fak. Sek. Nurcan SARPEN
Mehmet GÜZEL

ÖĞRENCİ KULUPLERİ SORUMLULARI

Doç. Dr. Hakan TUNÇDEMİR (Koordinatör)
Prof. Dr. Hayrünnisa ATEŞOK
Dr. Öğr. Üyesi Gülsen UÇARKUŞ
Doç. Dr. Murat ÇINAR
Dr. Öğr. Üyesi Caner İMREN
YMGV Prof. Dr. Ekrem YÜCESPOR KOMİSYONU

Doç. Dr. Şenel ÖZDAMAR (Koordinatör)
Prof. Dr. Alim GÜL (Başkan)
Prof. Dr. Feridun BOYLU
Dr. Öğr. Üyesi Erkan BOZKURTOĞLU
Dr. Müh. Rahmi EYÜBOĞLU
Prof. Dr. Deniz TUMAÇ
Arş. Gör. Ceyhun ERMAN
Öznur ALTUN

KANTİN DENETLEME KOMİSYONU

Doç. Dr. Şenel ÖZDAMAR (Koordinatör)
Prof. Dr. Zekiye KARACIK
Prof. Dr. Hülya KURT
Prof. Dr. M. Olgaç KANGAL
Doç. Dr. Ömür ACAROĞLU ERGÜN
Dr. Öğr. Üyesi E. Didem KORKMAZ BAŞEL
Fak. Sek. Nurcan SARPEN

PROJE AR-GE İÇERİĞİ ÖN İNCELEME KOMİSYONU

Prof. Dr. Selamet ERÇELEBİ
Prof. Dr. Murat BUDAKOĞLU
Prof. Dr. E. Aysun GÜNEY
Prof. Dr. Alim GÜL
Doç. Dr. Gürşat ALTUN

BİLİMSEL ve SOSYAL AKTİVİTELER KOMİSYONU
Prof.Dr. Mustafa KUMRAL (Koordinatör)
Prof.Dr. Hayrunisa Dinçer ATEŞOK
Doç.Dr. Şenel ÖZDAMAR (Dekan Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Metin MIHÇAKAN
KALİTE VE AKREDİTASYON KOMİSYONU

Prof. Dr. Mustafa KUMRAL
Doç. Dr. Şenel ÖZDAMAR
Doç. Dr. Türker HÜDAVERDİ
Doç. Dr. Yılmaz MAHMUTOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Caner İMREN
Dr. Öğr. Üyesi E. Didem KORKMAZ BAŞEL
Dr. Öğr. Üyesi K. Tahsin PEREK
Arş. Gör. Özge AKYILDIZ (temsilci)
Doç. Dr. C. Atilla ÖZTÜRK (temsilci)
Doç. Dr. Gürsel SUNAL (temsilci)
Dr. Öğr. Üyesi Caner İMREN (temsilci)
Doç. Dr. Fırat BURAT (temsilci)
Doç. Dr. Murat ÇINAR (temsilci)
Nurcan SARPEN

İTÜ BİRİM KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ
Prof.Dr.Mustafa KUMRAL
Prof.Dr. Nilgün OKAY
Prof.Dr. Deniz TUMAÇ
Doç.Dr. Şenel ÖZDAMAR
Doç.Dr. Turgay İŞSEVEN
Dr. Öğr. Üyesi Erkan BOZKURTOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Fırat BURAT
Arş.Gör. Mustafa KARAŞ
Fak. Sek. Nurcan SARPEN

FAKÜLTE BÜLTENİ WEB SİTESİ KOMİSYONU

Doç. Dr. Şenel ÖZDAMAR (Koordinatör)
Dr. Öğr. Üyesi K. Tahsin PEREK
Dr. Muhittin KARAMAN
Dr. Öğr. Üyesi Caner İMREN
Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray PALABIYIK
Arş. Gör. Anıl SOYLU
Arş. Gör. Tülay TÜRK


STRATEJİK RİSK EYLEM PLANI ÇALIŞMA GRUBU

Prof. Dr. Mustafa KUMRAL (Rektörlük İzleme Kurulu Üyesi)
Doç. Dr. Şenel ÖZDAMAR (Koordinatör)
Doç. Dr. Hakan TUNÇDEMİR
Prof. Dr. Neslihan OCAKOĞLU GÖKAŞAN
Nurcan SARPEN (Fakülte Sekreteri)
Öğr. Gör. Dr. Esin İNAL
Yeter KAYA 

ALT BİRİM RİSK KOORDİNATÖRLERİ

Doç. Dr. Abdullah FİŞNE
Doç. Dr. Seda YOLSAL ÇEVİKBİLEN
Dr. Öğr. Üyesi Emine Didem KORKMAZ BAŞEL
Dr. Öğr. Üyesi Tahsin PEREK
Dr. Öğr. Üyesi Kayhan DEVELİ 

İÇ KONTROL KOMİSYONU

Prof. Dr. Mustafa KUMRAL (Başkan)
Doç. Dr. Şenel ÖZDAMAR
Doç. Dr. Hakan TUNÇDEMİR
Nurcan SARPEN (Fakülte Sekreteri)
Öğr. Gör. Dr. Esin İNAL
Yeter KAYA 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

Doç. Dr. Şenel ÖZDAMAR (Koordinatör)
Doç. Dr. Abdullah FİŞNE
Dr. Öğr. Üyesi Tahsin PEREK
Öğr. Gör. Dr. Beste AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Caner İMREN
Dr. Öğr. Üyesi Metin MIHÇAKAN
Öğr. Gör. Eda AY DİLSİZ
Prof. Dr. Fikret SUNER
Öğr. Gör. Dr. Alp ÜNAL
Öğr. Gör. Dr. Esin İNAL 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

Doç. Dr. Şenel ÖZDAMAR  (İşveren Vekili)
Nurcan SARPEN (İdari - Mali İşler)
Yeter Kaya (İdari – Mali İşler)
Öğr. Gör. Dr. Esin İNAL (Destek Elemanı)
Mehmet GÜZEL (Çalışan Temsilcisi)
Nafiz Şener (Çalışan Temsilcisi)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ

Doç. Dr. Şenel ÖZDAMAR (İşveren Vekili)
Öğr. Gör. Dr. Esin İNAL (Destek Elemanı)
Mehmet GÜZEL (Çalışan Temsilcisi)
Nafiz Şener (Çalışan Temsilcisi)


İTÜ MADEN FAKÜLTESİ BİRİM KALİTE KOMİSYONU
Prof.Dr. Mustafa KUMRAL(Dekan)
Doç.Dr. Şenel ÖZDAMAR (Dekan Yardımcısı)
Nurcan SARPEN(Fakülte Sekreteri)
Prof.Dr. Nurgül ÇELİK BALCI
Doç.Dr. Türker HÜDAVERDİ
Doç.Dr. Cüneyt Atilla ÖZTÜRK
Doç.Dr. Gürsel SUNAL
Doç.Dr. Fırat BURAT
Doç.Dr. Murat ÇINAR
Dr.Öğr.Üyesi Caner İMREN
Dr.Öğr.Üyesi Emine Didem KORMAZ BAŞEL
Dr.Öğr.Üyesi Kudret Tahsin PEREK
AR-GE KOMİSYONU

Doç. Dr. Tuna EKEN
Doç. Dr. Hakan TUNÇDEMİR
Prof. Dr. Deniz TUMAÇ
Prof. Dr. M. Olgaç KANGAL
Prof. Dr. Nurgül ÇELİK BALCI
Doç. Dr. Turgay İŞSEVEN
Dr. Öğr. Üyesi Şenol YAMANLAR