Maden Fakültesi bünyesinde olan laboratuvarlarımızın bölüm bazında listesi:

Maden Mühendisliği:

 • Kazı Teknolojileri ve Maden Makineleri Laboratuvarı

 • Mikrotünel açma ve sondaj  Laboratuvarı

 • Zemin şartlandırma Laboratuvarı

 • Numune kesme ve hazırlama atölyesi

 • Kaya Mekaniği ve Doğaltaş Laboratuvarı

 • Kırmataş ve Biriketleme Laboratuvarı

 • Maden Havalandırması ve İş Güvenliği Laboratuvarı

 • Bilgisayar Destekli Maden Planlama Laboratuvarı


 • Jeoloji Mühendisliği

 • Optik Mineraloji Laboratuvarı

 • Kaya Mekaniği Laboratuvarı

 • Termal Analiz Laboratuvarı

 • Gemoloji Laboratuvarı

 • Spektral Analiz Laboratuvarı

 • Maden Yatakları Laboratuvar

 • Paleontoloji Laboratuvarı

 • X-Işınları Laboratuvarı


 • Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

 • Sondaj Akışkanları Laboratuvarı

 • Kayaç ve Akışkan Özellikleri Laboratuvarı

 • Üretim Arttırma Yöntemleri Laboratuvarı

 • Su ve Yakıt Analizleri Laboratuvar

 • Bilgisayar Simülasyon Laboratuvarı


 • Jeofizik Mühendisliği

 • Uygulamalı Jeofizik Laboratuvarı

 • Sismoloji Laboratuvarı

 • Veri İşlem Laboratuvarı

 • Paleomanyetizma Laboratuvarı (KANTEK)


 • Cevher Hazırlama Mühendisliği

 • Pilot Tesis

 • Yüzey Kimyası Laboratuvarı

 • Flotasyon Laboratuvar

 • Manyetik Ayırma Laboratuvarı

 • Kimyasal Zenginleştirme Laboratuvarı

 • Kömür Teknolojisi Laboratuvarı

 • Taş Kesme ve Numune Hazırlama Laboratuvarı

 • Mikroskobik Araştırma Laboratuvarı

 • Kimyasal Analiz Laboratuvarı

 • Reoloji Laboratuvarı

 • Kil Laboratuvarı