HİZMETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜRLERİMİZLE 

(Emekliliğe geçiş tarihlerine göre)

Prof.Dr. Ekrem Göksu 
Prof.Dr. Galip Sağıroğlu
Prof.Dr. İhsan Ketin
Prof.Dr. Turgut Cengiz Bayraktar 
Prof.Dr. Kemal Erguvanlı
Prof.Dr. Nezihi Canıtez
Prof.Dr. Cahit Çoruh
Prof.Dr. Kazım Ergin
Prof.Dr. Cemal Birön
Prof.Dr. Işık Kumbasar
Prof.Dr. Şakir Abdüsselamoğlu
Prof.Dr. Cazibe Sayar
Prof.Dr. Silva Büyükaşıkoğlu
Prof.Dr. Ülben Ezen
Prof.Dr. Ersen Çoğulu
Prof.Dr. Tayfun Evergen
Prof.Dr. Yalçın Kaytaz 
Prof.Dr. Ergin Arıoğlu 
Prof.Dr. Fazlı Yılmaz Oktay
Prof.Dr. Recep Hayri Eren
Prof.Dr. Senai Saltoğlu 
Prof.Dr. M. Zeki Doğan
Prof.Dr. Aykut Barka
Öğr.Gör.Dr. Vecihi Gürkan
Prof.Dr. Yılmaz Bürküt 
Prof.Dr. Erdil Ayvazoğlu
Prof.Dr. Yücel Yılmaz 
Prof.Dr. Şinasi Eskikaya 
Prof.Dr. Erdoğan Erkan
Prof.Dr. Aytin Göktekin
Prof.Dr. Ahmet Ercan
Prof.Dr. Muzaffer Sanver 
Prof.Dr. Suna Atak 
Prof.Dr. Erdoğan Yüzer 
Prof.Dr. Işık Özpeker 
Prof.Dr. Atilla Aykol 
Yrd.Doç.Dr. Züleyha Aydınoğlu
Prof.Dr. Güven Önal 
Prof.Dr. Argun Gürkan 
Prof.Dr. Atasever Gedikoğlu 
Prof.Dr. Nevin Çekirge 
Prof.Dr. Bektaş Uz
Öğr.Gör.Doç.Dr. Ümran Serpen
Prof.Dr. Haluk Eyidoğan
Prof.Dr. Mustafa Erdoğan
Prof.Dr. Mahir Vardar
Prof.Dr. Bektaş Uz
Prof.Dr. Orhan Kural
Prof.Dr. Gündüz Ökten
Prof.Dr. Ömer Işık Ece