yer2010

YER’2010 Symposium

Earth Sciences Engineering Projects Symposium and Student Graduation Projects Exhibition 

June 8, 2010 ITU Faculty of Mines

Presentation

Mining Engineering, Geological Engineering, Petroleum and Natural Gas Engineering, Geophysical Engineering and Mineral Processing Engineering Departments are gathered under the Faculty of Mines roof. In this year's Symposium, graduation design projects of our undergraduate students will be evaluated by the Industry's distinguished representatives. This Symposium will be an excellent chance for us to figure out how well our research interests and industry's demands coincide. 
Design projects are the cornerstones of the studies on exploration, exploitation, and processing of underground natural resources. Presentation of new and advancing technologies as undergraduate design projects points out the high level of engineering education at ITU.
A total of ten speakers presented technical papers in the previous year's Symposium on Mining, Geology, Geophysics, Petroleum and Natural Gas, and Mineral Processing areas. Improving the quality of engineering education in ITU was also discussed in June 2009. Last year's symposium also became an excellent platform to exchange information with the constituents of our departments for ABET accreditation preparation. YER2010 Symposium will be a great opportunity to presents our research to the industry and to discuss graduation design projects and exchange ideas with our constituents.

YER2010 Symposium topics in Earth Sciences Engineering are:

The public sector projects and their applications in Turkey
Graduating students' design projects
Engineering applications in the Sector
Inter-disciplinary studies
Sector-University cooperation

From the Symposium

YER'2010 Öğrenci Projeleri Sergisinde Yeralan ve sunulan Projeler (A0 Posterler) 8 Haziran 2010

yer2010

Kuyu Testleri analizinde farklı dekonvolüsyon yöntemlerinin araştırılması
(Mehmet Ali Torçuk - Petrol&DGaz)
Olasılıklı petrol ve doğal gaz hacimsel rezerv hesapları ve saha rezervlerinin olasılıklı eklenmesi 
(Caner Karacaer - Petrol&DGaz)
Sondaj hidroliğinin HAD ile çözümü
(Yasin Demiralp - Petrol&DGaz) 
Mikroçimentonun dayanım ve geçirgenlik özellikleri ve ek katkılarla geliştirilmesi
(Meral Enül, Özge Kılıç -Petrol&DGaz)
RUBIS simülatörü ile doğal gazın depolanmasına yönelik uygulamalar
(Çağlar Kömürcü - Petrol&DGaz)
Ortalama reservuar basınç hesabı yöntemleri
(Celil İmren - Petrol&DGaz)
Amasra B bölgesi kömür damarlarının mekanize kazısında kullanılacak kesici yükleyicilerin seçim ve tasarımları için yapılan ön kesilebilirlik çalışmaları
(İdil Temizyürek - Maden Müh.)
Koç Hafriyat ve Madencilik Ltd. Şti. Ömerli Kırmataş Ocağı İşletmesi Delme-Patlatma İşlerinin Etüdü 
(Eda Çıdamal - Maden Müh.) 
Çayeli Bakır İşletmeleri Yeraltı Galerilerinde Püskürtme Beton ve Çelik Hasırdan Yapılan Beton Kuşak Uygulamalarının Etüdü
(Ali Erol – Maden Müh.)
Mikro Deval ve Los Angeles cihazlarının aşındırıcılığının karşılaştırılması
(Yiğit Yavuz – Maden Müh.)
Çayeli Bakır İşletmeleri Yer altı Galerilerinde Püskürtme Beton Uygulamaları ve Verimlilik Analizi
(Emin Yalçın – Maden Müh.)
Eti Bakır A.Ş / Küre (Cengiz Holding) Maraş (775) Hazırlık Galerilerinde Tahkimat Sistemlerinin İncelenmesi 
(Kadir Yüre – Maden Müh.) 
III .Kısım Ayazağa-Çayırbaşı Tünel Projesinin Tanıtımı Ve Kullanılan Tünel Açma Makinesinin (TBM) Performansının İncelenmesi
(Hasan Aslan – Maden Müh.)
Avrupa Yakası 3. Kısım Atıksu Tünel İnşaatı Kapsamında Ayazağa–Çayırbaşı Tüneli’nde Kullanılan TBM’in Kazı Parametreleri 
(Tuğçe Acar – Maden Müh.)
Gülbahçe Körfezi (Karaburun Yarımadası) Jeotermal Potansiyelinin Tek Kanallı Sismik Yansıma Verileri ile İncelenmesi.
(Selin Temel – Jeofizik Müh.) 
Türkiye'de Günümüze Kadar Yapılan Tüm Paleomanyetik Çalışmalara Ait Kutup Pozisyonlarının Hesaplanması. 
(Ezgi Emir – Jeofizik Müh.) 
Belirli Geometrik Şekle Sahip Kütlelerin Çekim Etkilerinin Modellenmesi.
Modeling gravitational effects of specific geometric shapes.  
(Erkan D. Özsoy – Jeofizik) 
Marmara  Denizinde  Yer Alan  Depremin  (19 Aralık  2006; M 4.8), ISOLA Yazılım Paketi ile Ters Çözümü.
(İlteriş Özden – Jeofizik Müh.)
Marmara Denizi Tekirdag Havzası'nda Toplanan Çok Kanallı Sismik Yansıma ve Chirp Profillerinin İşlenmesi ve Yorumlanması.
(Gülce G. Dinç – Jeofizik Müh.) 
Marmara Denizi Çınarcık Havzası'nda Toplanan Çok Kanallı Sismik Yansıma ve Chirp Profillerinin İşlenmesi ve Yorumlanması.
(Gamze Ayar – Jeofizik Müh.) 
Periyodik Tabakalı Ortamda Ölçeğe Bağlı Sismik Hız.
(Utku Harmankaya – Jeofizik Müh.)
Balıkesir, Balya– Bengiler Sahası Kömürlerinin Teknolojik Etüdü
(Hasan Gökhan Sağlam – Cevher Hazırlama Müh.)
Krom Şlamlarının Falcon Ayırıcısı ile Zenginleştirilmesi
(Muzaffer Şirin – Cevher Hazırlama Müh.)
Cam Kumunun Yüzey Aktif  Maddeler Kullanarak Susuzlaştırılması
(Gülay Taşkıran – Cevher Hazırlama Müh.)
Avcıkoru ve güneyi’nin (Ömerli doğusu) jeolojisi                      
(Seyed Ata Barghi Keyvan – Jeoloji Müh.)   
 Saman dağı ve Koyunoğlu köyü (Hatay-Samandağ) civarının jeolojisi
(Aras Tüysüz – Jeoloji Müh.)  
Değirmencik – Soğucak arasının (Ferizli- Adapazarı) jeolojisi
(Sema Acar – Jeoloji Müh.)    
 Paşayiğit –Küçük Doğanca arası Hisarlıdağ volkaniklerinin incelenmesi
(Meral Erdoğan – Jeoloji Müh.)                                  
İstanbul Haramidere havzası hidrojeolojik incelenmesi
(Başak Ülker – Jeoloji Müh.)