ITU-MADEN-FAKULTESI-2023-2024-PROGRAM-GUNCEL (1)-1

08 Kasım 2023 | Kürşat HASÖZDEMİR 
Konuşma Başlığı: Türk Madencilik ve Taş Ocağı Sektörünün Teknik Verimliliğinin Veri Zarflama Analizi (Data Envelopment Analysis) ile İrdelenmesi  15 Kasım 2023
| Nurettin YAKUPOĞLU 
Konuşma Başlığı: Sismotürbidit Birimlerinin Çökelimini Etkileyen Faktörler: Kumburgaz Havzası, Marmara Denizi 22 Kasım 2023
| Beyza LOBUT 
Konuşma Başlığı: Machine-Learning Based Selection of Candidate Wells for Extended Shut-In Due To Fluctuating Oil Prices 29 Kasım 2023 | Dr. Öğr. Üyesi Yasir BASHIR 
Konuşma Başlığı: Advanced Seismic Research and Its Future: From Processing to Hydrocarbon Prediction06 Aralık 2023 | Doç. Dr. Hüseyin BAŞTÜRKÇÜ 
Konuşma Başlığı: Refrakter Altın Cevherleri ve Kazanım Yöntemleri 13 Aralık 2023 | Samed BOZDOĞAN 
Konuşma Başlığı: Zonguldak ve Soma Kömür Havzasında Gaz İçeriği Belirleme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi 20 Aralık 2023 | Tunahan ARIK 
Konuşma Başlığı: Kuzey Kapıdağ Plütonun'nun (KB Anadolu) Jeolojisi ve Üç Boyutlu Gerilme 27 Aralık 2023 | Ahmed ÖNDER 
Konuşma Başlığı: A Data-Driven Approach for Optimizing Carbon Dioxide Reinjection in Geothermal Reservoirs 03 Ocak 2023 | Beril KARADÖLLER 
Konuşma Başlığı: Deniz Arkeo-Jeofiziği Üzerine Bir Çalışma: Perinthos (Marmaraereğlisi) Kıyılarının Çok Işınlı Batimetri Yöntemi ile Araştırılması 14 Şubat 2023 | Halide NUR DURSUN   
Konuşma Başlığı: NMC Lityum-İyon Pillerden metallerin fiziksel ve kimyasal yöntemlerle kazanımı 21 Şubat 2023 | Yusuf TÜRKMEN
Konuşma Başlığı: Çok Damarlı Kömür Kaynaklarının Modellenmesi 28 Şubat 2023 | Dilek KARAPINAR 
Konuşma Başlığı: Isıl İşleme Maruz Kalan Afyon ve Muğla Mermerinde  Değişen Mühendislik Özelliklerin Karşılaştırılması 06 Mart 2023 | Buse GÖRAL 
Konuşma Başlığı: Utilization of Particle Size Distribution Data for Field Development:      Unconsolidated Laminated Sandstone Formation Case 13 Mart 2023 | Derya KELEŞ 
Konuşma Başlığı: Directional Variation of Seismic Wawes: Its Implications for Crust-Mantle Kinematics 20 Mart 2023 | Zeynep ÜÇERLER 
Konuşma Başlığı: Kırşehir Bölgesi Lityum Kazanımın Araştırılması 27 Mart 2023 | Ömer İMİR 
Konuşma Başlığı: Kömür Damarlarında Hidrojen Depolanması 03 Nisan 2023 | Gökhan ŞANS 
Konuşma Başlığı: İstanbul'da Büyükçekmece-Küçükçekmece Arasındaki Kütle Hareketlerinin Tür ve Mekanizmasının İncelenmesi 17 Nisan 2023 | Berfin ÇIRA 
Konuşma Başlığı: Sondaj Akışkanlarında Farklı Sıcaklık ve Şeyl Kirliliği Koşullarında Poliamin Şeyl İnhibitör Özelliklerinin İncelenmesi 24 Nisan 2023 | Enes SÖNMEZ 
Konuşma Başlığı: Pockmarkların CBS Programlarında Yarı-Otomatik Sistemle Tespit Edilmesi ve Morfolojik Analizleri 08 Mayıs 2023 | Yunus EMRE ÇAVDAR 
Konuşma Başlığı: Lateritik Nikel Cevherlerinin Organik Asitle çözündürülmesi veya kazanımı