WhatsApp Image 2023-01-17 at 13.13.28 (2)TAYMAZ-BOOK-ALTERNATIVE


Yerbilimlerindeki gelişmelere bağlı olarak özellikle veri toplama ve veri işlemede jeofizikteki yeni gelişmeleri ortaya koyan "Advances in Geological Science" adlı kitap serisi bilim dünyasındaki yerini almıştır. Tokyo ve Shizuoka Üniversitelerinden Prof. Dr. Junzo Kasahara ve Utah Üniversitesinden Prof. Dr. Michael Zhdanov ile birlikte kitap serisinin editörleri arasında Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Tuncay Taymaz yer almaktadır.

Prof. Dr. Tuncay Taymaz, bu yıl içinde yayınlanan üç kitap hakkında şunları söyledi: “Yirminci yüzyılda yapılan çalışmalar jeofizikte çığır açan gerçekleri ortaya çıkardı ve Dünya tarihinin yepyeni bir resmini ortaya çıkardı. Bununla birlikte, bazı açılardan, yirmi birinci yüzyılın araştırma topluluğu için üstesinden gelmesi gereken daha fazla bulmaca yarattı. Bu kitap dizisi, çağdaş jeolojik çalışmaların en son durumunu sunmayı ve yerbilimlerindeki başlıca açık sorunları ve fenomenlerini tartışma fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. Ana odak noktası, deprem tahmin çabaları çerçevesinde fay mekaniğini etkileyen fiziksel ve jeokimyasal özellikleri ve faz geçişi ve termodinamik ile ilgili olarak yüksek basınçlı silikat ve oksitleri anlamaktır. Çok yazarlı ciltler de dahil olmak üzere serideki monografiler, geçmiş olayların öne çıkan özelliklerini mevcut durumlarına kadar inceleyecek ve muhtemelen öngörülebilir geleceğin bazı yönlerini, yapay zeka da dahil olmak üzere günümüzün hakim modelleme teknolojilerini kullanarak tahmin edecektir. Yol gösterici ilke, örtüşen alanların temellerini ve uygulamalı metodolojisini anlamanın, gelecek neslin yolunu açmanın anahtarı olacağıdır." (Springer-Nature Kitap Serisi – Jeoloji Bilimindeki Gelişmeler).

Bu kitap serileri hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-19-6363-6
https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-19-3659-3
https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-19-1150-7


WhatsApp Image 2023-01-17 at 13.13.27 (1)WhatsApp Image 2023-01-17 at 13.13.27WhatsApp Image 2023-01-17 at 13.13.28 (1)