Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile “Makine Öğrenmesinin Rezervuar Tanımlama, Performans Tahmini ve Saha Geliştirme Planlamalarına Uygulanabilirliğinin Araştırılması” başlıklı, Doç. Dr. Emre Artun tarafından yürütülecek ve 10 ay sürecek bir AR-GE projesi başlatılmıştır. Projenin amacı, Türkiye Petrolleri’nin üretim yaptığı bir sahada, makine öğrenmesi algoritmaları ile eldeki verileri kullanarak sahanın rezervuar tanımlamasını geliştirmek, yeni açılacak kuyularda performans tahminini daha kapsamlı modellere gerek duymadan tamamen verilere bağlı olarak gerçekleştirmek ve buna bağlı olarak saha geliştirme senaryoları tasarlamaktır.


WhatsApp Image 2023-01-18 at 23.26.05