İTÜ Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Hasan Ergin’inde buluşçuları arasında yer aldığı “BİR ÖĞÜTME SİSTEM VE YÖNTEMİ VE BUNLARLA İLGİLİ BİR SERAMİK ÜRETİM YÖNTEMİ” başlıklı buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından İncelemeli Patent Belgesi aldı.

Patent, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Hasan Ergin, Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. ve Remas Makine Redüktör Sanayi A.Ş. işbirliğiyle gerçekleştirilen “Seramik Endüstrisi için Yeni Öğütme Teknolojilerinin Geliştirilmesi - Verimli Öğütme Teknolojisi” başlıklı Tübitak projesinin bir çıktısıdır. Adı geçen proje, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “2021 Verimlilik Proje Ödülleri”yarışmasında, tüm alanlardan 468 projenin değerlendirildiği araştırma ve geliştirme kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştü.

PATENT:

Tescil Numarası : 2019 04225  Tescil Tarihi : 21/12/2022

Koruma Tipi : Patent

BuluşunAdı:

“BİR ÖĞÜTME SİSTEM VE YÖNTEMİ VE BUNLARLA İLGİLİ BİR SERAMİK ÜRETİM YÖNTEMİ”

Buluş Sahipleri:

Hasan Ergin, İstanbul Teknik Üniversitesi

Ali Altıntaş, Kagan Kayacı, Hatice Turgut, M. Uğur Taşkıran, Ahmet A. Pilevne, Kaleseramik A.Ş.

Patent Konusu:

Patent konusu olan buluş ile seramik karo üretiminin en önemli aşamalarından biri olan değişik hammadelerin kullanılması ile bünye çamuru hazırlama süreçi için yeni bir sistem geliştirilmiştir. Yapılan buluş ile, seramik üretim prosesinde aşağıdaki teknik ve ekonomik avantajlar sağlanmaktadır:

  • Geliştirilen ve patenti alınan yeni sistem ile seramik çamurlarının hedeflenen şekilde daha dar boyut aralığında ve homojen olarak üretilmesi sağlandı (RRSB= d’ ve n parametreleri).
  • Geliştirilen sistem ile enerji tüketimlerinde ciddi tasarruflar sağlandı. Mevcut sistemlerde ortalama 36 kWh/ton olan öğütme enerjisi değeri yeni sistemde 19 kWh/ton a düşürülerek; hem enerji tasarrufu hem de sürdürülebilirlik açısından avantajlar sağlandı.
  • Sistemlerin bakım ve işletme masraflarında önemli miktarda düşüş (%35) sağlandı.
  • İzleyen seramik üretim prosesine olumlu etkileri perspektifinde seramik fırınları pişirim ısılarında 8-10 C derece düşüşler sağlandı. Fırın hızı ve azalan toplam pişirim süresi dikkate alındığında % 15 civarında kapasite artışı ve doğal gaz tüketiminde tasarruf sağlanmaktadır.
  • Yeni sistemde hazırlanan massenin pişme davranışı çok daha homojen olup erime başlangıç noktası 1176-1178 C ile stabilleşmiştir. Mevcut sistemlerde 1180 – 1262 C aralığında olan dalgalanma giderilmiş olup, buda son ürün ebat ve pişirim farklılıklarının oluşturduğu değişik problemleri gidererek önemli teknik ve ekonomik avantajlar sağlamaktadır.

Buluşun Özeti:

Buluş, birbirlerine değirmen girişleri (2.a) ve değirmen çıkışları (2.b) aracılığıyla seri şekilde irtibatlandırılmış, bir dönüş ekseni (A) etrafında dönebilen ve bir akış yönü (FD) itibarıyla öğüttükleri maddeyi birinden bir diğerine aktarabilecek şekilde konfigüre edilmiş en az iki kontinü değirmen (2), değirmenlerin (2) iç hacminde, değirmenin (2) dönüş ekseni (A) etrafındaki dönüşüyle hareket edebilecek miktar ve boyutta bilyeler (B), akış yönündeki (F) ilk değirmene (2) öğütülecek maddeyi beslemek üzere söz konusu değirmenle irtibatlandırılmış bir besleme tankı (1) içermesi ve akış yönündeki (FD) bir değirmenin (2) çapının, akış yönündeki (FD) kendinden sonraki bir başka değirmenin (2) çapından daha büyük olması ile karakterize edilen bir öğütme sistemi ile ilgilidir.


WhatsApp Image 2023-01-17 at 14.41.31
Patent konusu olan sistemin akım şeması WhatsApp Image 2023-01-17 at 14.41.37
Patent konusu olan sisteme ait pilot tesis görüntüsü