Artan küresel enerji talebi, geleneksel olmayan petrol ve gaz kaynaklarının keşfedilmesini ve kullanılmasını zorunlu hale getirdi. Türkiye gibi çok sınırlı konvansiyonel petrol ve doğal gaz arzına sahip ülkeler için yeni kaynakların araştırılması zorunlu hale geldi. Bu bağlamda geleneksel olmayan kaynakların araştırılması daha da önem kazanmaktadır. Konvansiyonel olmayan kaynaklar hidrokarbon (petrol ve doğal gaz) kaynaklarıdır, ancak oluşum, çıkarılma veya üretim farklılıkları nedeniyle diğer geleneksel yataklardan ayrılan bir dizi enerji kaynağıdır. Kambriyen'den Tersiyer'e kadar uzanan birçok şeyl havzası, küresel ölçekte geniş bir dağılıma sahiptir. Sıkı rezervuarların gözenek ağlarını kapsamlı bir şekilde anlamak için son yıllarda şeyller üzerinde kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Başarılı bir hidrokarbon oyunu için, nano ölçekte sıkı geleneksel olmayan rezervuarların petrofiziksel özelliklerinin doğru bir şekilde anlaşılması esastır.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Döner ve Prof. Dr. Mustafa Kumral, Türkiye'de Orta Toroslar ve Batı Pontidler'deki Silüriyen çamurtaşlarını incelediler. Bu çalışmada ilk kez incelenen kaynak kayaların gaz sistemi özelliklerini tam olarak ortaya koydular. Böylelikle bu kayaçların ülkemizdeki kaya gazı potansiyeli açısından değerlendirilmesi, keşfedilen konvansiyonel olmayan gaz kaynaklarının dünya istatistiklerine katkı sağlamaktadır. Türkiye'deki farklı termal olgunluk seviyelerine sahip şeyl kaynak kayalarının şeyl gazı/petrol sistemi özelliklerini, şeyl hamurlarının değerlendirilmesi için teorik bir çerçeve oluşturarak değerlendirmeye odaklanıyorlar, şeyl oyununun her bir özelliğinin içeriğini tartışıyorlar ve son olarak etkinliğini ortaya koyuyorlar ve bilimsel kullanım İncelenen kaynak kayaçlar, Batı Pontidler'deki Alt Kretase yaşlı çamurtaşları ve Batı Toroslar'daki Trias yaşlı çamurtaşlarıdır. Bu çalışmada termal olgunluğun depolama kapasitesine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırma, Prof. Dr. Qinhong Hu (The University of Texas at Arlington in Texas, ABD), Prof. Dr. Shengyu Yang (China University of Petroleum, East China) ve Dr. Qiming Wang (Çin Petrol Üniversitesi, Doğu Çin) ile birlikte uluslararası işbirliği kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Mevcut araştırma, daha önceki çalışmalarda hidrokarbon üretim potansiyeli olmadığı rapor edilen veya henüz alışılmamış bir bakış açısıyla keşfedilmemiş alanlar araştırılarak terk edilmiş alanların ekonomiye yeniden kazandırılması için bir model olarak kullanılabilir.


WhatsApp Image 2023-01-17 at 16.13.03 (1)
WhatsApp Image 2023-01-17 at 16.51.52
Analytical techniques used to characterize unconventional reservoir properties affecting fluid storage and flow from very large (field) to very small (nano) scale (modified from Bustin et al., 2008).