symposium book front (1)_page-0001


9. Uluslararası Jeokimya Sempozyumu

9. Uluslararası Jeokimya Sempozyumu 17-20 Ekim 2022 arasında Didim, Batı  Türkiye'de Fakülte Üyelerimiz Profesör Mustafa Kumral ve Profesör Emin Çifti (Organizasyon Komitesi adına) liderliğinde farklı ulusal ve uluslararası jeokimya ve jeoloji alanlarından seçkin bilim insanlarını bir araya getirdi. Bu bağlamda, etkinlik, özellikle genç araştırma adayları ve erken kariyer bilimcileri için jeokimyadaki son gelişmeleri takip etmeleri için güçlü bir atmosfer sağladı.

Detaylı bilgi için:  https://www.9thgeochemistry.com/en/history/

itu-9-jeokimya-sempozyumu-(1)WhatsApp Image 2023-01-12 at 16.25.28


ICC 2022 - Abstract Book - October 20, 2022 - Final Published Copy XX_page-0001


AIPEA – XVII Uluslararası Kil Konferansı (17. ICC 2022)

Uluslararası Kil Konferansı (ICC) her dört yılda bir yapılır. Bu tür konferansların en sonuncusu olan 17.'si The Clay Science Society (Türkiye) ve The Clay Minerals Society (ABD) iş birliğiyle 25-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında Hilton İstanbul Maslak'ta düzenlendi.

AIPEA DÜZENLEME KOMİTESİ – XVII ULUSLARARASI KİL KONFERANSI (17. ICC 2022)
 
• Selahattin Kadir (Konferans Genel Başkanı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye)
• Paul A. Schroeder (Konferans Eş Başkanı Georgia Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri)
• Asuman Günal Türkmenoğlu (17. ICC AIPEA Temsilcisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye)
• Fahri Esenli (Sekreter, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)
• Emin Çiftçi (Sekreter, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)

17. ICC 2022 bilimsel programı, killer ve kil mineralleri ile ilgili çok çeşitli disiplinlerden 40 ülkeden bilim insanlarını ve araştırmacıları bir araya getirdi. Sözlü ve poster sunumlarına ek olarak, sekiz genel kurul dersi verildi. Konferansa toplam katılımcı sayısı 323'tür (191 şahsen ve 132 çevrimiçi). Toplam 294 bildiri (228 sözlü ve 66 poster) sunulmuştur.

Etkinliğin bilimsel yönü, George Christidis liderliğindeki “Bentonitlerde Smektit Karakterizasyonundaki Gelişmeler” konulu Kil Mineralleri Derneği atölye çalışması serisiyle başladı. 23 Temmuz Cumartesi günü İstanbul Teknik Üniversitesi Kampüsü'nde gerçekleştirildi. 27 katılımcı katıldı. 30 Temmuz 2022 tarihinde Orhan Yavuz, Paul A. Schroeder, Emin Çiftçi ve Hüseyin Demir'in düzenlediği 1 günlük 'Şile Kil Yatakları' saha gezisi gerçekleştirildi. Şile killerinin jeolojik altyapısı, kimyası, mineralojisi ve çevre kayaçları ile porselen, çini, vitrifiye ve sofra eşyası üretiminde değerlendirilmesi yerinde anlatılmıştır.

WhatsApp Image 2023-01-17 at 13.07.46

WhatsApp Image 2023-01-17 at 13.07.47WhatsApp Image 2023-01-17 at 13.07.47 (1)

muhjeo_2021_afıs_son


4. Mühendislik Jeolojisi ve Geoteknik Sempozyumu, ENGGEO’2021

Türkiye Mühendislik Jeolojisi Derneği “MuhJeoDer” tarafından iki yılda bir düzenlenmesi planlanan 4. Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu “ENGGEO'2021” 2-4 Haziran 2022 tarihlerinde covid pandemisi nedeniyle İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesinde Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ulusal düzeyde düzenlenen ve yürütülen MUHJEO'2021 Sempozyumu, zemin özellikleri ve koşullarının belirlenmesi, dayanım ve davranışlarının araştırılması ve açıklanması, planlama, projelendirme ve yer kabuğu ile her türlü etkileşimi gerçekleştirmek için temel teşkil eden mühendislik jeolojisi ve jeoteknik çalışmaların bilimsel bir ortamda paylaşılmasını amaçlamaktadır.  Sempozyumda ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanmak üzere yapılan araştırmalardan elde edilen teknik ve bilimsel verilerle bulguların sunulması, tartışılması, paylaşılması ve akademisyen, araştırmacı, mühendis, uygulayıcı kurum mensupları ve öğrencilerin bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır.

Mühjeo'2021 Sempozyum Programında 1 Davetli Konuşma, 56 Sözlü ve 12 Poster Bildirisi yer almıştır.. Sempozyumun oturumları, Planlama ve Tasarım Aşamasında Mühendislik Jeolojisi, Jeomekanik, Jeodinamik Süreçler, Yeraltı Açma, Kentsel ve Çevresel Jeoloji, Mühendislik Jeolojisinde Jeofizik Yöntemler, Kayaçların ve Döşemelerin Mühendislik Özellikleri, Mühendislik Jeolojisi gibi ana başlıklar altında düzenlenmiştir. Tarihi Yapıların Korunması, Kütle Hareketi, Mühendislik Uygulamalarında Hidrojeoloji, Jeoteknik Ölçme ve İzleme Teknikleri, Su Tutma Yapıları, Tehlike ve Risk ve Doğal Yapı Malzemeleri.

Düzenleme Kurulu, gezegenimizi felakete çeviren ağır pandemi koşullarına rağmen sempozyuma katılan ve emeği geçen kişi, kurum ve kuruluşlara en içten teşekkürlerini sunar, bilimsel bir şenlik havasında gerçekleşecek bu toplantının tüm katılımcılarımız için verimli, faydalı ve keyifli geçmesini temenni ederiz.

WhatsApp Image 2023-01-12 at 16.24.28WhatsApp Image 2023-01-12 at 16.24.48WhatsApp Image 2023-01-12 at 16.24.58