Kömürün yer altında gazlaştırılması, kömürün yerinde kısmi olarak yanması sonucu ortaya çıkan gazların kuyular aracılığıyla üretilmesi esasına dayanmaktadır. Yanma için gerekli oksijen yine kuyular aracılığı ile yer altına basılır. Yanma reaksiyonları sonucu ortaya çıkan gazın bileşiminde bulunan karbon monoksit ve hidrojen gazları katalitik reaktörler aracılığıyla sıvı hidrokarbonların veya farklı kimyasalların üretilmesinde kullanılabildiği için sentez gazı olarak adlandırılır. Bu sentez gazı aynı zamanda gaz türbini aracılığıyla elektrik üretimi amacıyla da kullanılabilmektedir.

Proje kapsamında yapılacak ar-ge çalışmaları ile Şırnak asfaltitlerinin yeraltı gazlaştırma tekniği ile değerlendirilmesi konularında yeni yöntemler geliştirmek, bilinen yöntemlerin farklı konu ve sorunların çözümüne uygulanması, dünyada kullanılan teknolojilerin ülkemiz koşullarına uyarlanması veya yeni teknolojilerin geliştirilmesi beklenmektedir.


WhatsApp Image 2023-01-17 at 14.24.20WhatsApp Image 2023-01-17 at 14.22.25 (1)