WhatsApp Image 2023-01-17 at 14.56.42


Flotasyon başlıca malzemelerin ıslanabilirlik derecelerindeki farklılıklardan yararlanarak yapılan ve günümüzde ince boyutlu cevherlerin değerlendirilmesinde en önemli proseslerden birisidir. Geçmişte nispeten daha iri boyutlu serbestleşme boyutlarında yapılan bu proses için giderek azalan ve 20 mikronun altına düşen serbestleşme boyutlarında sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Fine Future” projesi, bu ince boyutlu tanelerin flotasyonla geri kazanım çözümlerinin geliştirilmesine yol açacak olup, gerek mekanizmaların açıklanmasında gerekse endüstriyel uygulamaların geliştirilmesinde önemli bulgular sağlamayı amaçlamaktadır. Nitekim bu durum yalnızca yeni kritik ham madde yataklarının değerlendirilmesi boyutunda değil ayrıca mevcut tesislerde açığa çıkan ince boyutlarda atıkların yeniden değerlendirilmesiyle enerji verimliliğini de arttıracak nitelikte olacaktır.

Bu kapsamda örneğin nikel, kaolin, feldspat, talk ve manyezit gibi birçok mineral kaynağının çok ince boyutlarda değerlendirilmesi oldukça önemli olup, hem Avrupa şirketlerinin küresel satışlarını hem de Avrupa'daki Kritik ham maddelerin üretimini güvence altına almaya yardımcı olacaktır. Buna bağlı olarak kritik ham madde arzındaki eksiklik, örneğin enerji depolama sistemleri ve endüstriyel robotik gibi hızla gelişen endüstriyel alanlarda ekonomik büyümeyi engelleyecektir.

FineFuture projesi kapsamında yukarıda sözü edilen bu önemli açıklığın farklı üniversiteler ve endüstriyel ortaklardan oluşan geniş ekiplerin ortak çalışmalarıyla giderilmesi hedeflenmektedir. Yapılan deneysel çalışmalarda flotasyon işlemlerinin en önemli girdilerinden biri olan köpürtücülerin özelliklerinin ayrıntılı olarak araştırılmasının yanı sıra bu kimyasalların varlığında flotasyon sırasında oluşacak viskozite değerlerindeki değişimler belirlenmektedir. Farklı iş paketlerinden oluşan bu projeden beklenen sonuçlar, kaynak kaybının büyük ölçüde azalmasına, yeni kaynakların kullanılmasına ve çok daha yüksek enerji verimliliği yoluyla ince boyutlu tanelerin flotasyonla geri kazanılmasında yeni bakış açıları sunacaktır.


WhatsApp Image 2023-01-17 at 14.56.29WhatsApp Image 2023-01-17 at 14.56.35