https://www.sciencedirect.com/journal/tectonophysics/about/editorial-board

Fakültemizde Sismoloji Laboratuvarının kurucusu ve “Sismoloji, Sismotektonik, Jeodinamik” araştırma grubunun mentörü, üretken ve uluslararası ölçekte nitelikli hocamız Prof. Dr. TUNCAY TAYMAZ Jeofizik Bilim Dalının önemli dergilerinden  biri olan “ELSEVIER Publications” serisinde yer alan “TECTONOPHYSICS” WOS SCI  dergisine “Editorial Board Member” ve  “Associate Editor” olarak seçilmiştir.

İTÜ’nin tanıtımına ve uluslararası alanda görünürlülüğüne (Rankings) önemli katkıları olacak hocamızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.