Bitirme çalışması dersini başarmış ya da 2019-2020 bahar yarıyılında bu derse kayıtlı mezuniyet durumundaki öğrencilerinin stajlarının yürütülmesine ilişkin esaslar kapsamında Maden Fakültesi öğrencileri ve Bölüm Staj Komisyonu Başkanlıklarının yapması gerekenler :

Bitirme Dersine Yazılmış Mezun Durumunda Ancak Stajı Eksik Öğrenciler Hakkinda Duyuru

Bitirme Dersine Yazılmış Mezun Durumunda Ancak Stajı Eksik Öğrenciler Listesi