219

Maden Fakültesi Yönetimi

DEKAN
DekanHocaWebFoto

Prof. Dr.
Cengiz Kuzu

kuzu@itu.edu.tr 
Tel: +90(212) 285-6060
Faks: +90(212) 285-6080
DEKAN YARDIMCILARI
hakantuncdemir
Doç. Dr.
Hakan Tunçdemir

(Eğitim)
tdemir@itu.edu.tr
(212) 285-6063
neslihan
 Doç. Dr.
Neslihan Ocakoğlu Gökaşan

(İdari)
neslihan@itu.edu.tr
(212) 285-6070
SerdarAkyuz
Prof. Dr.
H. Serdar Akyüz

(AR-GE)
akyuz@itu.edu.tr
(212) 285-6156 
FAKÜLTE SEKRETERİ
sarpen
Nurcan Sarpen
sarpen@itu.edu.tr
(212) 285-6061
BÖLÜM BAŞKANLARI
Maden
Mühendisliği
Jeoloji
Mühendisliği
Petrol ve Doğalgaz
Mühendisliği
Jeofizik
Mühendisliği
Cevher Hazırlama
Mühendisliği
Prof. Dr.
Hanifi Çopur
Prof. Dr.
Ziyadin Çakır
Prof. Dr.
Ömer İnanç Türeyen
Prof. Dr.
Emin Demirbağ
Prof. Dr.
Gülay Bulut
hanificopur
ziyadincakir
omerinanctureyen

emin-demirbağ

IMG_0001
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU FAKÜLTE KURULU

Dekan :  Prof. Dr. Cengiz Kuzu

Dekan Yard.: Doç. Dr. Hakan Tunçdemir
Dekan Yard.: Doç. Dr. Neslihan Ocakoğlu Gökaşan

Prof.Dr. Deniz Tumaç
Prof.Dr. Ekrem Yüce
Prof.Dr. Nurgül Çelik Balcı
Doç.Dr. Gürşat Altun
Doç.Dr. Seda Yolsal Çevikbilen
Dr. Öğr. Üyesi Kayhan Develi

Raportör:
Fakülte Sekreteri Nurcan Sarpen

Araştırma.Görevlisi Temsilcisi: 


Dekan :  Prof. Dr. Cengiz Kuzu

Dekan Yard.: Doç. Dr. Hakan Tunçdemir
Dekan Yard.: Doç. Dr. Neslihan Ocakoğlu Gökaşan

Prof.Dr. Gülay Bulut
Prof.Dr. Hanifi Çopur
Prof.Dr. Ziyadin Çakır
Prof.Dr. Emin Demirbağ
Prof.Dr. Ömer İnanç Türeyen
Prof.Dr. Cemal Balcı
Prof.Dr. Alim Gül
Prof.Dr. Zekiye Karacık 
Doç.Dr. Birgül Benli
Doç.Dr. Seda Yolsal Çevikbilen
Dr. Öğr. Üyesi Emine Didem Korkmaz Başel

SENATO ÜYESİ
 Prof. Dr. Aysun Güney