219

Maden Fakültesi Yönetimi

DEKAN
ckuzu
Prof. Dr.
 Cengiz Kuzu


kuzu@itu.edu.tr 
Tel: +90(212) 285-6060
Faks: +90(212) 285-6080
DEKAN YARDIMCILARI
hakantuncdemir

Doç. Dr.
Hakan Tunçdemir


tdemir@itu.edu.tr
(212) 285-6063
neslihan
Doç. Dr.
Neslihan Ocakoğlu Gökaşan


neslihan@itu.edu.tr
(212) 285-6070
FAKÜLTE SEKRETERİ
sarpen
Nurcan Sarpen
sarpen@itu.edu.tr
(212) 285-6061
BÖLÜM BAŞKANLARI
Maden
Mühendisliği
Jeoloji
Mühendisliği
Petrol ve Doğalgaz
Mühendisliği
Jeofizik
Mühendisliği
Cevher Hazırlama
Mühendisliği
Prof. Dr.
Hanifi Çopur
Prof. Dr.
Ziyadin Çakır
Doç. Dr.
Gürşat Altun
Prof. Dr.
Argun Kocaoğlu
Prof. Dr.
Gülay Bulut
hanificopur
ziyadincakir
galtun kocaoglu IMG_0001
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU FAKÜLTE KURULU

Dekan:  Prof. Dr. Cengiz Kuzu

Dekan Yard.: Doç. Dr. Hakan Tunçdemir
Dekan Yard.: Doç. Dr. Neslihan Ocakoğlu Gökaşan

Prof.Dr. Selamet Gürbüz Erçelebi
Prof.Dr. Ali Güney
Prof.Dr. Nurgül Çelik Balcı
Doç.Dr. Ömer İnanç Türeyen
Doç.Dr. Gonca Örgülü
Dr. Öğr. Üyesi Kayhan Develi

Raportör:
Fakülte Sekreteri Nurcan SARPEN

Araştırma.Görevlisi Temsilcisi: 
Araş. Gör. Mustafa Karaş

Öğrenci Temsilcisi:
Ahmet Özel (Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bl.)

Dekan:  Prof. Dr. Cengiz Kuzu

Dekan Yard.: Doç. Dr. Hakan Tunçdemir
Dekan Yard.: Doç. Dr. Neslihan Ocakoğlu Gökaşan

Prof.Dr. Gülay Bulut
Prof.Dr. Hanifi Çopur
Prof.Dr. Ziyadin Çakır
Prof.Dr. Argun Kocaoğlu
Doç.Dr. Gürşat Altun
Prof.Dr. Selamet G. Erçelebi
Prof.Dr. Alim Gül
Prof.Dr. Zekiye Karacık 
Doç.Dr. Doğa Doğan
Dr. Öğr. Üyesi Emine Didem Korkmaz Başel

SENATO ÜYESİ
 Prof. Dr. Aysun Güney