Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 54
YER'2011 Sempozyumu  › YER2011 Öğrenci Projeleri Sergisi
YER2011 Öğrenci Projeleri Sergisi
 

 Destekler

İTÜ REKTÖRLÜĞÜ

SİLKAR Madencilik
 
    

 İLGİLİ KURUMLAR

  

            
          
            
            

 

Toplantının Amacı

  

İnsanlığın var oluşundan bu yana, yaşam gereksinimlerinin karşılanması için enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkelerin hızla kalkınması sürecinde Dünya toplam enerji ihtiyacı her geçen gün artmakta ve nihayetinde enerji, çağımızın en önemli stratejik değeri haline gelmektedir. Bu bakımdan  enerji kaynakları üzerine yapılacak her türlü çalışmanın, enerji konusunda ülkemizin bilgi birikiminin artması için yarar sağlayacağı bir gerçektir. Yeriçini araştırma ve öğrenme, onun doğal kaynaklarını arayarak üretip işletme, madenlerin belli işlemler sonucu endüstrinin istediği hammaddeye dönüştürme çalışmalarını kendisine konu alan Maden, Jeoloji, Petrol ve Doğal gaz, Jeofizik ile Cevher Hazırlama Mühendislik Programlarının yürütüldüğü Maden Fakültesi’nde “Enerji sektöründe Yer Bilimleri Mühendislik araştırmaları” başlıklı  sempozyum gerçekleştirilecektir.