Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 23
Tanıtım  › Misyon & Vizyon  › Vizyonumuz
Vizyonumuz

 

Maden Fakültesi Dekanlığı'nın  vizyonu, bünyesinde barındırdığı beş bölümün öngörüleri paralelinde yerbilimlerini ve eğitimini  çağdaş anlamda yaşatmak ve bilimsel araştırmaları geliştirmektir.  Bölümlerimizin vizyonları aşağıda sırasıyla verilmektedir:


Maden  Mühendisliğinin vizyonu, eğitim ve öğretim düzeyi açısından uluslararası saygınlığı olan Maden Mühendisliği Bölümleri arasındaki konumunu korumak ve sürdürmek, yeraltı kaynaklarının aranması, bulunması, değerlendirilmesi ve yer altı yapılarının tasarımı konularında, ekonomik ve çevreyle uyumlu, toplumun mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına cevap veren, yeni teknolojiler kullanıp geliştirebilen, endüstride aktif rol alabilecek Maden Mühendisleri yetiştirmektir.

Jeoloji Mühendisliğinin vizyonu, Yerbilimlerinde ulusal ve uluslararası düzeyde çağdaş, eğitim ve araştırmaları ile önder ve saygın bir konuma gelmektir.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğinin vizyonu, alanında lider ve saygın bir bölüm olmaktır.

Jeofizik Mühendisliğinin vizyonu, Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim ve öğretiminde bir mükemmeliyet merkezi konumuna gelmek, ülkemiz mühendislik sorunlarının çözümü için ulusal ve uluslararası projelerde önderlik etmek, erişilen bilgi ve uzmanlığı öğrencilere ve topluma aktarmaktır.

Cevher Hazırlama Mühendisliğinin vizyonu, Uluslararası alanda çok iyi bilinen ve tanınan, Türkiye’de önder Cevher Hazırlama Mühendisliği olarak, sahip olduğu eğitim standartlarını korumak ve geliştirmektir. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel olarak ve bilimsel ve teknolojik çözümler üreterek, günümüzde ve gelecekteki taleplere cevap verecek, toplumsal sorumluluk sahibi, çevreye duyarlı, küresel gelişmelere açık, mühendisler yetiştirmektir.