Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 50
Fakülte  › Fakülte Komisyonları
Fakülte Komisyonları
STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU
Prof.Dr. Cengiz KUZU (Koordinatör)
Prof.Dr. Hanifi ÇOPUR
Prof.Dr. Ziyadin ÇAKIR
Prof.Dr. Argun KOCAOĞLU
Prof.Dr. Ayhan A. SİRKECİ
Doç.Dr. Gürşat ALTUN
Fak. Sek. Nurcan SARPEN

AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE YÜKSELTME KOMİSYONU
Prof.Dr. Emin DEMİRBAĞ
Prof.Dr. Serdar AKYÜZ
Prof.Dr. Cemal BALCI
Prof.Dr. Ö. İnanç TÜREYEN
Prof.Dr. Ayhan A. SİRKECİ

EĞİTİM – ÖĞRETİM KOMİSYONU
Doç.Dr. Hakan TUNÇDEMİR (Koordinatör)
Doç.Dr. Deniz TUMAÇ
Doç.Dr. Emin ÇİFTÇİ
Doç.Dr. Turgay İŞSEVEN
Doç Dr. Fırat KARAKAŞ
Yrd.Doç.Dr.Murat ÇINAR

İNTİBAK KOMİSYONU
Doç. Dr. Hakan TUNÇDEMİR (Koordinatör)
Doç.Dr. Birgül BENLİ
Doç.Dr. Emin ÇİFTÇİ
Doç.Dr. Cüneyt Atilla ÖZTÜRK
Doç.Dr. Seda Y. ÇEVİKBİLEN
Yrd.Doç.Dr. Metin MIHÇAKAN

YANDAL-ÇAP DANIŞMANLIĞI

Doç.Dr. Hakan TUNÇDEMİR (Koordinatör)
Prof.Dr. Gülay BULUT
Doç.Dr. Neslihan O. GÖKAŞAN
Doç.Dr. Türker HÜDAVERDİ                 
Doç.Dr. Nurgül Ç. BALCI                 
Yrd.Doç.Dr. Şenol YAMANLAR         
                       

ERASMUS-AKTS KOMİSYONU
Doç.Dr. Hakan TUNÇDEMİR (Koordinatör)
Prof.Dr. Hasan ERGİN         
Doç.Dr. Vural YAVUZ     
Doç.Dr. Gürşat ALTUN    
Yrd.Doç.Dr. Caner İMREN 
Y.Doç.Dr. K. Tahsin PEREK     

STAJ KOMİSYONU
Doç.Dr. Hakan TUNÇDEMİR (Koordinatör)
Doç.Dr. Olgaç KANGAL
Doç.Dr. Türker HÜDAVERDİ
Doç.Dr. Gürsel SUNAL
Doç.Dr. Gonca ÖRGÜLÜ
Yrd.Doç.Dr. E.Didem KORKMAZ BAŞEL


ÖĞRENCİ BURS KOMİSYONU

Doç. Dr. Hakan TUNÇDEMİR (Koordinatör)
Prof.Dr. Alim GÜL 
Prof.Dr. Ziyadin ÇAKIR
Doç.Dr. Ömür A. ERGÜN
Doç.Dr. Doğa D. DOĞAN
Yrd.Doç.Dr. M. Hakan ÖZYURTKAN

LOJMAN KOMİSYONU

Prof.Dr. Cengiz KUZU (Koordinatör)
Prof. Dr. Neslihan OCAKOĞLU
Nurcan SARPEN


FAKÜLTE TANITIM KOMİSYONU
Doç.Dr. Neslihan O. GÖKAŞAN (Koordinatör)
Prof.Dr. Şafak ALTUNKAYNAK
Prof.Dr. Hayrünnisa ATEŞOK
Doç.Dr. Ömür A. ERGÜN
Doç.Dr. Caner İMREN
Yrd.Doç.Dr. Fırat BURAT
Yrd.Doç.Dr. Murat ÇINAR

MUSTAFA İNAN KÜTÜPHANESİ TEMSİLCİSİ
Prof.Dr. Cemal BALCI
Doç.Dr. Birgül BENLİ

HARİTA GÖREVLİLERİ
Yrd.Doç.Dr. Erkan BOZKURTOĞLU
Yrd. Doç.Dr. Şenel ÖZDAMAR

MÜZELER KOMİSYONU
Prof.Dr. Sezai KIRIKOĞLU
Prof.Dr. Ercan ÖZCAN
Doç.Dr. Abdullah FİŞNE
Doç.Dr. Seda Y. ÇEVİKBİLEN
Öğr.Gör. Halis MANAV
Dr.Müh. Vildan ESENLİ
Araş.Gör.Dr. Ümmühan SANCAR
Arş.Gör. Bala E. ŞANS


AFET ve ACİL DURUM KOMİSYONU
Doç.Dr. Neslihan O. GÖKAŞAN (Koordinatör)
Prof.Dr. Nilgün OKAY
Prof.Dr. Hülya KURT
Doç.Dr. Türker HÜDAVERDİ
Yrd.Doç.Dr. Metin MIHÇAKAN
Yrd.Doç.Dr. Fırat BURAT
Fak.Sekr. Nurcan SARPEN
Bina Bakım Şefi Mehmet GÜZEL


ÖĞRENCİ KULUPLERİ SORUMLULARI

Doç.Dr. Hakan TUNÇDEMİR (Koordinatör)
Prof.Dr. Hayrünnisa ATEŞOK
Yrd.Doç.Dr. Caner İMREN
Yrd.Doç.Dr. Şenel ÖZDAMAR
Yrd.Doç.Dr. Murat ÇINAR
Doç.Dr. Doğa D. DOĞAN
YMGV Prof. Dr. Ekrem YÜCE


SPOR KOMİSYONU

Doç.Dr. Neslihan O. GÖKAŞAN (Koordinatör)
Prof.Dr. Alim GÜL
Doç.Dr. Feridun BOYLU
Doç.Dr. Deniz TUMAÇ
Yrd.Doç.Dr. Erkan BOZKURTOĞLU
Dr. Rahmi EYÜBOĞLU
Öznur ALTUN


KANTİN DENETLEME KOMİSYONU

Doç.Dr. Neslihan O. GÖKAŞAN (Koordinatör)
Prof.Dr. Zekiye KARACIK
Prof.Dr. Hülya KURT
Prof.Dr. Gülay BULUT
Doç.Dr. Ömür ACAROĞLU ERGÜN
Yrd.Doç.Dr. E. Didem KORKMAZ BAŞEL
Fak.Sekr. Nurcan SARPEN
Öğrenci Temsilcisi


PROJE AR-GE İÇERİĞİ ÖN İNCELEME KOMİSYONU
Prof.Dr. Ayşe K. ŞİŞMAN
Prof.Dr. Selamet G. ERÇELEBİ
Prof.Dr. Murat BUDAKOĞLU
Prof.Dr. Alim GÜL
Doç.Dr. Gürşat ALTUN


BİLİMSEL ve SOSYAL AKTİVİTELER KOMİSYONU

Prof.Dr.Cengiz KUZU (Koordinatör)
Prof.Dr. Hayrunisa Dinçer ATEŞOK
Doç.Dr. Neslihan Ocakoğlu GÖKAŞAN
Yrd.Doç.Dr. İbrahim Metin MIHÇAKAN
Yrd.Doç.Dr.Şenel ÖZDAMAR

KALİTE VE AKREDİTASYON KOMİSYONU

Prof.Dr. Gülay BULUT
Prof.Dr. Hanifi ÇOPUR
Doç.Dr. Emin ÇİFTÇİ
Doç.Dr. Ömer İnanç TÜREYEN
Yrd.Doç.Dr.Tuna EKEN

İTÜ BİRİM KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ

Prof.Dr. Cengiz KUZU
Doç.Dr. Neslihan OCAKOĞLU GÖKAŞAN
Doç.Dr. Deniz TUMAÇ
Doç.Dr. Turgay İŞSEVEN
Yrd.Doç.Dr. Erkan BOZKURTOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Şenol YAMANLAR
Yrd.Doç.Dr. Fırat BURAT
Arş.Gör. Mustafa KARAŞ

FAKÜLTE BÜLTENİ WEB SİTESİ KOMİSYONU

Doç.Dr. Neslihan O. GÖKAŞAN(Koordinatör)
Yrd.Doç.Dr. Tahsin PEREK
Yrd.Doç.Dr. Erkan BOZKURTOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Caner İMREN
Arş.Gör. Yıldıray PALABIYIK
Arş.Gör. Anıl SOYLU
Arş.Gör. Mustafa KARAŞ