Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 8
Fakülte  › Süreçler
Süreçler
Fakülte süreçlerini açıklayan dokümanlar aşağıdaki bağlantılarda verilmiştir.

SEK 08-01-02-01.01 Satın Alma Süreci.pdf
SEK 08-01-02-01.02 Sürekli Görev Yolluğu Süreci.pdf
SEK 08-01-02-01.03 Geçici Görev Yolluğu Ödeme.pdf
SEK 08-01-02-02.01 Taşınır Giriş Süreci.pdf
SEK 08-01-02-02.01 Taşınır Giriş Süreci.pdf
SEK 08-01-02-02.02 Taşınır Hurdaya Ayırma.pdf
SEK 08-01-02-02.03 Devir Yolu ile Gelen Taşınır İşlemi.pdf
SEK 08-01-02-02.04 Taşınır Yılsonu Sayımı.pdf
SEK 08-01-02-03.01 Maaş Ödeme .pdf
SEK 08-01-02-03.02 Jüri Üyeliği Ödemesi.pdf
SEK 08-01-02-03.03 Maaş Farkları Ödeme.pdf
SEK 08-01-02-03.04 Kadrolu Personel Sigorta.pdf
SEK 08-01-02-03.05 Yabancı Uyruklu Maaş Ödeme.pdf
SEK 08-01-02-03.06 Ek Ders Ödeme.pdf
SEK 08-01-02-03.07 Kıst Maaş Ödeme Süreci .pdf
SEK 08-01-02-03.08 Çocuk Yardımı.pdf
SEK 08-01-02-04.01 Bitirme Tasarım Projesi Süreci.pdf
SEK 08-01-02-04.02 Burs İşlemleri Süreci.pdf
SEK 08-01-02-04.03 ÇAP Kredi Düşürme Süreci.pdf
SEK 08-01-02-04.04 ÇAP,Yandal,Yatay Geçiş Kon.Belir.Süreci.pdf
SEK 08-01-02-04.05 Çeşitli Öğrenci Etkinlikleri Görev. Süreci.pdf
SEK 08-01-02-04.06 Danışman Atanması Süreci.pdf
SEK 08-01-02-04.07 Ders Başarı Değerlendirme Süreci.pdf
SEK 08-01-02-04.08 Ders Planlarının Güncellenmesi Süreci.pdf
SEK 08-01-02-04.09 Ders Prog.Hazır.Süreci.pdf
SEK 08-01-02-04.10 Dersin Ön Koşul.Güncel.Süreci.pdf
SEK 08-01-02-04.11 Dikey Geçiş Kabul İşlemleri Süreci.pdf
SEK 08-01-02-04.12 Erasmus Süreci.pdf
SEK 08-01-02-04.13 Gözetmen Görev.Süreci.pdf
SEK 08-01-02-04.14 Harçsız Pasaport Süreci.pdf
SEK 08-01-02-04.15 İzin Süreci.pdf
SEK 08-01-02-04.16 Kredi Artırımı Süreci.pdf
SEK 08-01-02-04.17 Mazeret Sınavı Talebi Süreci.pdf
SEK 08-01-02-04.18 Mezuniyet (Diploma) Töreni Süreci.pdf
SEK 08-01-02-04.19 Öğrenci Disiplin Soruşturması Süreci.pdf
SEK 08-01-02-04.20 Öğrenci Temsilcisi Seçimi Süreci.pdf
SEK 08-01-02-04.21 Özel Öğrenci (Başka bir Yükseköğ.Kurum.öğren.) Süreci.pdf
SEK 08-01-02-04.22 Özel öğrenci (İTÜ öğrencisi) Süreci.pdf
SEK 08-01-02-04.23 Sınav Sonucuna İtiraz Süreci.pdf
SEK 08-01-02-04.24 Staj İşlemleri Süreci.pdf
SEK 08-01-02-04.25 Teknik Gezi Süreci.pdf
SEK 08-01-02-04.26 Yatay-Dikey Geçiş İntibak İşlemleri Süreci.pdf
SEK 08-01-02-04.27 Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kabulü Süreci.pdf
SEK 08-01-02-04.28 Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanı Belirleme Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.01 Yardımcı Doçentler Görev Süresi Uzatım Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.02 Akademik Personel Nakil İşlemleri(Geliş).pdf
SEK 08-01-02-05.05 Akademik-İdari Personelin Askere Gidiş İşlemleri Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.06 Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatma İşlemleri Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.07 Askerlik Dönüş Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.08 Doğum Öncesi İzin Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.09 Doğum Sonrası İzin Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.10 Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.11 Doğum ve Askerlik Dışındaki Nedenlerle Ücretsiz İzin Dönüş Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.12 Doğum ve Askerlik Dışındaki Nedenlerle Ücretsiz İzin Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.13 Emeklilik Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.14 Hizmet Birleştirme Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.15 Hizmet Borçlanması Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.16 İdair Personel Nakil İşlemleri(Gidiş).pdf
SEK 08-01-02-05.17 İdari Görev Dekan ve Yardımcıları_Enstitü Müdürü ve Yardımcıları_Yüksekokul Müdürü ve Yardımcıları Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.18 İdari Öğrenim Değişikliği Değerlendirmesi Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.19 İdari Personel Nakil İşlemleri(Geliş).pdf
SEK 08-01-02-05.20 İstifa Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.21 Kadro Talep Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.22 Malulen Emeklilik Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.23 Öğretim Elemanları Görev Süresi Uzatım Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.24 Öğretim Elemanları Öğrenim Değişikliği Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.25 Öğretim Elemanlarının Başvuru ve Atama Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.26 Ölüm Halinde Emeklilik Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.27 Profesör ve Doçent Atama Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.28 Sözleşmeli Yabanı Uyruklu ÖE görevlendirilme Süreci - Kopya.pdf
SEK 08-01-02-05.28 Sözleşmeli Yabanı Uyruklu ÖE görevlendirilme Süreci - Kopya.pdf
SEK 08-01-02-05.29 Hastalık-Refakat İzni Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.30 Maaşsız İzin Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.31 Yurtdışı Doktora Eğitimi Görevlendirme Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.32 Kısa Süreli Görev.(yolluk-yevmiye) Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.33 Kısa Süre Görev. (7 günden az yolluksuz) Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.34 Kısa Süreli Görev.(15 güne kadar)Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.35 Kısa Süreli Görev.(3 aya kadar)Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.36 Uzun Süreli Görev.(3 aydan fazla)Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.37 Teknokent Görev.Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.38 Misafir Öğr.Üye.Görev.Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.39 İdari Pers.Görev.Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.40 31.mad.Ek Ders Görev.Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.41 Ek Ders (89.mad.) Görev.Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.42 Ek Ders (40a-Kurumiçi) Görev.Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.43 Ek Ders (40a,c,d) Görev.Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.44 Ek ders (40b) Görev.Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.45 DönerSermaye (37.mad.) Görev.Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.46_38. mad.görev. süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.47 Yıllık İzin Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.48 Mazeret İzni Süreci.pdf
SEK 08-01-02-05.49 Topoğrafya Dersi Süreci.pdf
SEK 08-01-02-06.01 Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Kararları Süreci.pdf
SEK 08-01-02-07.01 Gelen Evrak Süreci.pdf